โปรโมชั่นเพชรไซส์ครึ่งกะรัต 0.50 cts พร้อมเซอร์ GIA