เพชร Type2A Emerald cut size 3.04 กะรัต น้ำ 100 IF clarity