เพชรใบเซอร์ GIA ไซส์ 30 ตังน้ำ 100( D color Vvs2 3Ex)