เพชรใบเซอร์ GIA ไซส์ 30 ตังน้ำ 99( E color vs2 3Ex)