เพชรใบเซอร์ GIA ไซส์ 1 กะรัต น้ำ 96 (H color vvs2 3Ex)